How to make a plant hanger in macarame

14 October 2015

plant hanger, macrame, ampel macrame, diy plant hanger, diy ampel, knyta ampel, göra själv ampel

Back in February I posted this plant hanger for Urban Jungle Bloggers and soon it became very popular in social media. Since then I got requests for an English tutorial and finally here it is.

With just a few macrame knots you can make a simple but beautiful plant hanger. Perfect for displaying your green plants in the window or on the terrace.

plant hanger, macrame, ampel macrame, diy plant hanger, diy ampel, knyta ampel, göra själv ampel

I februari publicerade jag den här macrameampeln för Urban Jungle Bloggers och den blev snart populär i sociala medier. Sedan dess har jag fått förfrågningar om en engelsk (och svenska) beskrivning och änligen så kommer den här. 
Med bara några få makrameknutar kan man enkelt göra en snygg ampel. Perfekt för att hänga krukväxter i fönstret eller på balkongen.

plant hanger, macrame, ampel macrame, diy plant hanger, diy ampel, knyta ampel, göra själv ampel


You need
pot
rough string
measuring tape
scissors
pins
metal ring


How to make it
1. Cut 8 pieces of string, 2 meter each.
2. Put the strings through the metal ring and make sure they are even. Then hang the ring on for example a door nob or a chair, to make it easier to work with.
3. Hold all strings together and take the 2 outer strings on each side. Place the 2 left outer strings over the middle strings. Take the 2 right strings and place them over the left ones and then up in the loop between the left and the middle strings. Then do the same but start with the right strings.
4. See the technique on pic 3 and 4 (pins are not needed in this step but later on).
5. Divide the strings into 4 groups with 4 strings in each. Then tight 5 times like in step 3, but with only 1 outer string from each side. Start from left.
6. Measure 35 cm (from the ring) and pin the strings to a cushion or similar. Tight 5 times, like in step 5.
7. Divide the groups again, take 2 strings from each nearby group. Tight 5 times,  like step 5. This will make a criss cross net.
8. Measure 10 cm (from last groups) and pin the strings to a cushion or similar. Tight 5 times, like step f.
9. Collect all the strings in one hand. Take one string and fold it and grap it together with the rest of strings. This will make a loop. Take another one of the strings and wire tight above the loop. Then perforate the string end through the loop and pull to tighten and to fasten the knot. Cut the strings about 10 cm from the knot, to make a tassel.
10. Place the pot through the mesh of the string, to rest on the bottom of the tassel.

plant hanger, macrame, ampel macrame, diy plant hanger, diy ampel, knyta ampel, göra själv ampel

Du behöver
kruka
grovt snöre
måttband
sax
knappnålar
metallring


Så här gör du
1. Klipp till 8 stycken längder snöre à 2 meter.
2. Trä snörlängderna igenom ringen och se till att alla längderna är lika långa. Häng sedan upp ringen på till exempel en stol eller ett dörrhandtag.
3. Ta de två yttersta längderna på var sidan om alla snören. Lägg de två vänstra längderna över alla snören i mitten. Ta de två högra snörena och lägg först över de vänstra och sedan bakom mittsnörena och upp i öglan som bildas mellan de vänstra och mittsnörena. Upprepa sedan samma sak, men börja med snörena på högra sidan.
4. Se tekniken på bild 3 och 4 (knappnålar behövs inte i detta steg, men kan vara till hjälp längre fram)
5. Dela upp alla snörena fyra och fyra i fyra grupper. Knyt sedan 5 nya slag på varje grupp snören, men med bara det yttersta snöret på varje sida. Börja från vänster.
6. Mät ut 35 cm (mätt från ringen) och fäst upp trådarna med knappnålar på t ex en kudde. Knyt sedan 5 nya slag, som i steg 5.
7. Dela upp grupperna på nytt, på samma sätt som förut, med 2 snören från varje närliggande grupp, så att det blir ett nätmönster. Knyt sedan 5 nya slag på varje grupp, som i steg 5.
8. Mät ut 10 cm och fäst upp trådarna med knappnålar på t ex en kudde. Knyt sedan 5 nya slag på varje grupp, som i steg 5.
9. Samla alla snören i en hand. Ta en av ändarna och vik upp och håll den också. Då bildas en stor ögla. Ta sedan en annan ända och vira tight runt alla snörena plus ögla. Stick sedan igenom änden igenom öglan och dra åt i ögleändan, så att virningen fästs. Klipp av snörena, ca 10 cm från fästet till en tofs.
10.Trä in krukan igenom nätet av snöre, så att den vilar i botten på tofsen.

plant hanger, macrame, ampel macrame, diy plant hanger, diy ampel, knyta ampel, göra själv ampel

Try to be as preciely when you divide the strings into groups. Make sure no string is overlapping each other or twisted. When you know how to make the basic knot (step 3), you can really give in for your creativity. One can use beads, make twisted knots and all sort of things.

Var noggrann när du fördelar snörena i grupper. Kolla igenom en extra gång så att inga snören är snodda eller ligger omlott.
När du väl kan grundknytningen (steg 3) i makramé, är det bara fantasin som sätter stopp. Man kan till exempel trä in pärlor, knyta hela ampeln eller göra snodda knytningar.

// Photography by Emelie Ekborg

You Might Also Like

0 Comments

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
................................